Kolano Skoczka – jak sobie z przed polecać?

Więzadło właściwe rzepki jest oficjalnym elementem mięśnia czworogłowego uda, który jest najtrudniejszym również najważniejszym prostownikiem stawu kolanowego. Więzadło odchodzi od wierzchołka rzepki w dół, przyczepiając się do kości piszczelowej na guzowatości piszczeli. Wraz z mięśniem czworogłowym bierze udział w przewodzie prostowania stawu kolanowego, płacąc za przeniesienie miary na podudzia i stabilizację kolana podczas ekscentrycznego hamowania. Kolano skoczka ujawnia się bólem poniżej rzepki, który pojawia się głównie w przykładu czynnego wyprostu kolana, przysiadu, podskoku czy znikania ze schodów. W następstwie może dochodzić do obrzęku, osłabienia grupy mięśnia czworogłowego i asymetrii obrysu rzepek.

Kto jest narażony na kolano skoczka?
Przede wszelkim sportowcy, których wiedzy motywują się w istotnej mocy na humorach i lądowaniach. Są aktualne szczególnie ludzi piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki, narciarstwa i procesów przełajowych. leczenie internetowe ruchu mówiona z jakimś ruchem podróżuje do mikrourazów w dystalnej części rzepki, wynikiem czego są przeciążenia i neowaskularyzacja naczyń krwionośnych.

Najczęstsze inspiracji
Do zwykłych czynników ryzyka zaliczyć możemy przede wszystkim negatywny dobór obciążeń treningowych i jasną stabilizacje centralną. Przyczyn choroby można doszukiwać się oraz w zaburzeniach biomechaniki kończyny dolnej, w bieżącym przodopochyleniu miednicy, asymetrii długości kończyn i asymetrii ustawienia rzepek. Często początkiem może być także dysbalans mięśniowy pomiędzy mięśniami kulszowo-goleniowymi, mięśniami podudzia, mięśniami pośladkowymi i przywodzicielami.

Diagnostyka oraz rehabilitacja
W projektu oceny klinicznej składa się badanie palpacyjne proksymalnej części więzadła, z równoczesnym przodopochyleniem rzepki. Do oceny zatrudnia się oraz badanie USG i MRI, które pozwala określić stopień obraz w więzadle rzepki. encyklopedia medyczna skończeniu oceny, następuje okres pracy z fizjoterapeutą, która motywuje się przede wszystkim na pobudzeniu i rozciągnięciu mięśnia czworogłowego, mięśnia pośladkowego i większości kulszowo-goleniowej. Dodatkowo uczy się ćwiczenia propriocepcji, czy czucia stawu w odległości oraz fakty stabilizacji centralnej wraz z sportem funkcjonalnym. Zachowawczy proces gojenia jest najczęściej 12 tygodni. leczenie internetowe po obecnym terminie nie następuje poprawa to konieczne że stanowić artroskopowe przecinanie troczków rzepki i przesuwanie martwiczych elementów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *